Havensteder

“Als woningcorporatie hebben we een grote onderhouds- en duurzaamheidsopgave. Daarbij sturen we op resultaat, kosten en de bewonerstevredenheid. En daarin willen we niet ieder jaar opnieuw het wiel hoeven uitvinden.”

Henk Hartman

Teamleider Inkoop & Contractmanagement Woningcorporatie Havensteder

Corporatie: Havensteder

Plaats: Rotterdam

Aantal verhuureenheden: > 45.000

“Samenwerking met 365+ Onderhoudspartners is voor ons een goede tactiek omdat deze het jaar rond continuïteit biedt in onderhoud en het, steeds schaarser wordende, technische vakmanschap. We willen het hele jaar gebruik maken van de kennis en capaciteit van de markt en samen met onze onderhoudspartners in regie kunnen werken.”

“Planmatig onderhoud met een plus, het hele jaar rond. Deze tactiek gebruiken bedrijven aangesloten bij OnderhoudNL speciaal voor woningcorporaties. Met de verschillende onderhoudsdisciplines binnen handbereik. Begin daarom vandaag nog met 365+ Onderhoud van OnderhoudNL.”